top of page

PRINTCARE MAJEWSKI GRZELAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt pt. „Wdrożenie innowacyjnych narzędzi cyfryzacyjnych wspierających proces zakupowy oraz automatyzujących powtarzalne procesy biznesowe jakie zachodzą w przedsiębiorstwie działającym w branży Print Management” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania „6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Celem projektu jest zakup i wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa 2 narzędzi informatycznych wspierających cyfryzację procesów biznesowych Spółki związanych z automatyzacją:

 • powtarzalnych procesów biznesowych poprzez wykorzystanie robotów software’owych w technologii RPA/RDA,

 • procesów zakupowych - automatyzacja procesu składania zamówień przez klientów oraz składania zamówień materiałów u dostawców Beneficjenta poprzez zakup autorskiego oprogramowania.

 

Cele szczegółowe:

 • zakup 3 letniej nieograniczonej liczbą użytkowników licencji na oprogramowanie do automatyzacji procesów biznesowych w oparciu o technologie RPA/RDA

 • nabycie i wdrożenie systemu informatycznego, który usprawni proces składania/realizacji zamówień, proces dostaw materiałów oraz proces wprowadzania zleceń do obecnie posiadanego systemu.

 

Cele zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących działań:

 • zakup gotowego oprogramowania; Oprogramowanie stanowić będzie gotową platformę robotyczną, która znajdzie zastosowanie we wszystkich procesach organizacji PRINTCARE MAJEWSKI GRZELAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA.

 • zakup usługi programistycznej; System pozwoli na modyfikację i znaczące usprawnienie procesów, które w obecnej chwili wymagają ręcznej pracy ludzi. Dzięki jego wdrożeniu Beneficjent znacząco zwiększy efektywność realizowanych usług.

 

Planowane efekty projektu:

 • Realizacja projektu oraz osiągnięcie zakładanych efektów i wdrożenie rozwiązań cyfryzacji w przedsiębiorstwie, przyczyni się do pozyskania nowych klientów, zwiększy efektywność pracowników oraz zwiększy konkurencyjność Spółki, która będzie coraz szybciej realizowała usługi poligraficzne, przez co ilość i jakość obsługiwanych zleceń istotnie wzrośnie.

 

Okres realizacji projektu od 01.05.2022 r. – 30.04.2023 r.

Wartość projektu ogółem: 299 800,00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 299 800,00 PLN

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 254 830,00 PLN

 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

POIR-LOGOTYP.png

PRINTCARE MAJEWSKI GRZELAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt pt. „Wdrożenie innowacyjnych narzędzi cyfryzacyjnych wspierających proces zakupowy oraz automatyzujących powtarzalne procesy biznesowe jakie zachodzą w przedsiębiorstwie działającym w branży Print Management” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania „6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Celem projektu jest zakup i wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa 2 narzędzi informatycznych wspierających cyfryzację procesów biznesowych Spółki związanych z automatyzacją:

 • powtarzalnych procesów biznesowych poprzez wykorzystanie robotów software’owych w technologii RPA/RDA,

 • procesów zakupowych - automatyzacja procesu składania zamówień przez klientów oraz składania zamówień materiałów u dostawców Beneficjenta poprzez zakup autorskiego oprogramowania.

 

Cele szczegółowe:

 • zakup 3 letniej nieograniczonej liczbą użytkowników licencji na oprogramowanie do automatyzacji procesów biznesowych w oparciu o technologie RPA/RDA

 • nabycie i wdrożenie systemu informatycznego, który usprawni proces składania/realizacji zamówień, proces dostaw materiałów oraz proces wprowadzania zleceń do obecnie posiadanego systemu.

 

Cele zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących działań:

 • zakup gotowego oprogramowania; Oprogramowanie stanowić będzie gotową platformę robotyczną, która znajdzie zastosowanie we wszystkich procesach organizacji PRINTCARE MAJEWSKI GRZELAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA.

 • zakup usługi programistycznej; System pozwoli na modyfikację i znaczące usprawnienie procesów, które w obecnej chwili wymagają ręcznej pracy ludzi. Dzięki jego wdrożeniu Beneficjent znacząco zwiększy efektywność realizowanych usług.

 

Planowane efekty projektu:

 • Realizacja projektu oraz osiągnięcie zakładanych efektów i wdrożenie rozwiązań cyfryzacji w przedsiębiorstwie, przyczyni się do pozyskania nowych klientów, zwiększy efektywność pracowników oraz zwiększy konkurencyjność Spółki, która będzie coraz szybciej realizowała usługi poligraficzne, przez co ilość i jakość obsługiwanych zleceń istotnie wzrośnie.

 

Okres realizacji projektu od 01.05.2022 r. – 30.04.2023 r.

Wartość projektu ogółem: 299 800,00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 299 800,00 PLN

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 254 830,00 PLN

 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

POIR-LOGOTYP.png
bottom of page